DECAT

 

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

Es mostren 1 a 200 de 99934

Nom Volum Pàgina Columna Línia
(a)baganyar V 365 b 51
(a)barganyar III 583 a 13
(a)caroneta IV 717 b 38
(a)drianera, figuera III 197 a 7
(a)gansull IV 342 a 48
(a)gaons IV 329 a 26
(a)ladern I 128 b 30
(a)llavontes V 113 b 8
(a)moixaina V 726 b 43
(a)naia II 396 a 32
(a)naia V 869 b 5
(a)naia V 870 a 13
(a)nouer V 968 a 51
(a)nouer V 968 b 40
(a)nouera V 968 a 51
(a)nyills V 925 b 5
(a)planar VI 609 a 5
(a)pujament VI 858 b 22
(a)uroneta VI 106 a 34
(a)uruneta VI 106 a 35
(ai)xamfranador IX 432 b 38
(ar)ran VII 95 b 18
(ar)rancoll VII 918 b 58
(ar)rapinyar VII 109 b 55
(ar)remaner V 572 a 16
(ar)remangar V 502 b 49
(ar)remangar V 503 a 3
(ar)rinxolat VII 227 b 45
(ar)romangar VII 416 a 45
(ar)romango V 502 b 52
(ar)ronsar VII 452 b 10
(ar)rossegar-se’n VII 476 b 17
(as)sadollament VII 571 b 38
(au)ferena IX 579 a 5
(av)oncle IV 51 b 18
(av)óncol I 517 b 7
(bon)jan IX 442 a 4
(con)solida VIII 27 b 40
(d)escarnar III 486 b 59
(d)esfollinar IV 80 a 35
(d)esgarlandar IV 372 b 45
(d)esmanganar V 362 a 42
(d)espanotxar VI 229 b 35
(d)ins III 138 b 5
(d)intre III 138 b 4
(d)onzén III 185 b 43
(d)osén III 185 b 42
(de)sarenar V 260 a 18
(des)enganyar III 347 b 45
(des)manar V 407 b 51
(des)menar V 407 b 51
(drap) tinyós VI 425 a 36
(e)moluments V 744 b 14
(e)scientment III 516 a 3
(e)scintil·lant II 667 a 42
(e)scoençó II 1020 a 19
(ei)xamenera IX 497 a 34
(ei)xarment VII 689 b 47
(ei)xivernar IV 518 a 53
(eix)inflar VII 298 a 7
(em)maginar IV 838 b 48
(em)maginar IV 839 a 34
(em)pitjorament VI 570 b 27
(en) viró IX 304 b 13
(en)brinzada II 198 b 55
(en)gavi(d)ar IV 726 b 47
(en)gramponador IV 620 a 5
(en)gronçar IX 122 b 17
(en)redoltar VIII 590 b 35
(en)ropat, mal VII 353 b 35
(en)sèmit VII 772 b 60
(en)serpellar IX 470 a 35
(en)sunya IX 602 b 30
(en)ta III 1041 a 16
(en)tanimentres V 591 a 43
(en)teginat VIII 174 a 35
(en)terbolar VIII 574 b 56
(en)terc III 262 a 30
(en)terc III 388 a 57
(en)tomar VIII 553 a 38
(en)tremejal VIII 753 b 3
(en)trescador VIII 787 b 48
(en)tro III 398 b 31
(en)tró III 1039 b 22
(en)tró III 1040 a 11
(en)tro (a) III 398 a 24
(en)tro a III 398 a 58
(en)tro que III 398 a 25
(en)tro(s) que III 398 a 58
(en)varnissament IX 178 b 12
(en)xumenia IX 497 a 48
(es)punyir III 518 a 18
(es)tisorejament VIII 561 a 14
(es)trangolar VIII 705 a 41
(g)aus, no IV 582 a 16
(h)ontes, fer VI 78 a 4
(i)niquitós V 900 b 14
(in)temperies IV 622 a 10
(l)àntia V 76 a 13
(l)lebruna V 119 b 1
(lo)grabant V 39 a 59
(mesura) dineral V 397 a 16
(n)aranja V 880 a 41
(n)orai V 960 a 53
(na)poletana VI 643 a 18
(ni)noia V 949 a 52
(o)roneta VI 106 b 15
(per)tànyer VIII 525 a 18
(quina) cosa, no sé VI 909 b 15
(re)membrança VI 530 a 27
(s)urions VII 834 a 10
(san)taugè(nia) VIII 348 b 51
(v)espertinar IX 244 b 13
(v)unjubanet V 773 a 25
[c]lenxa II 753 b 44
[n]yafen V 993 a 10
’cabat, en VI 604 b 54
’cabat, en VI 797 b 8
’genollons, de IV 467 b 43
’N III 309 a 51
’N III 309 a 53
’N III 309 a 58
’Na III 309 a 51
’nclutge III 324 a 38
’ncluya III 324 a 37
’njeguen III 350 b 27
’nlluminada V 303 a 17
’npignorada VI 436 b 60
’ns V 961 b 5
’nta III 309 a 38
’nteresses III 714 b 26
’ntranya III 394 b 54
’sderocans VII 363 b 21
’splanats VI 582 a 4
·nqueriment VI 944 b 16
·ns III 272 a 25
·ns V 963 a 16
·ns V 963 a 18
a (e)st tant III 727 a 48
a no ser que V 190 b 28
a ont a com VI 71 a 20
a ont a com VI 71 a 21
a ont a com VI 924 b 36
a ont a com VI 925 a 8
a ont a com VI 925 a 9
a ont o com VI 924 b 34
a tan VII 980 a 30
a(d)imant IV 837 b 18
a(h)inar III 510 b 60
a(l)lonre III 366 b 13
a(r)brenc I 362 a 10
a(u)mplixen VI 67 b 40
a(u)rendola VI 107 a 18
à, en l’ I 101 a 58
a’bsolta, n’ VIII 41 a 20
aclóvina III 325 a 20
abaconar I 533 a 54
abacuament IX 18 a 38
abadafions II 158 b 44
abadanar I 535 b 49
abadenc I 8 a 50
abaganyà V 365 b 22
abaganyar I 650 b 27
abaganyar IV 429 a 24
abaganyar V 365 b 20
abaionar I 553 b 43
abaixonera I 504 a 9
abajanat I 558 a 42
abalançar-se I 569 a 5
abalançar-se I 569 a 31
abaltiment I 4 b 20
abanderar I 622 a 36
abanderat I 622 a 36
abandó I 5 a 41
abandonació I 5 a 41
abandonadament I 5 a 42
abandonament I 5 a 43
ABANDONAR I 5 a 20
abandonar I 5 a 43
abandonar VI 74 a 53
abandonar els preus I 5 a 36
abandonar els preus I 567 a 56
abandonat I 5 a 42
abanegar I 623 b 29
abanida III 949 b 47
abanir I 615 b 16
abanir I 616 a 26
ABANS I 5 a 49
abans I 6 a 22
abans I 321 b 42
abans I 322 a 48
abans III 726 a 33
abans III 1042 a 37
abans IV 109 a 54
abans VI 286 a 26
abans VII 796 b 35
abans, d’ I 5 a 56
abans, d’ I 6 b 6
abans, fer-ho VI 286 a 31
abans-d’ahir I 6 a 60


© 2024

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-739-4 - DOI: 10.2436/10.2500.19.1

Amb el suport de

Fundació la Caixa