DECAT

 

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

Es mostren 1 a 200 de 11153

Nom Volum Pàgina Columna Línia
(a)pujament VI 858 b 22
(ar)replujar VI 624 a 36
(b)urjar VI 429 a 37
(bon)jan IX 442 a 4
(cap)ajut I 118 a 59
(cap)jup III 896 b 59
(em)pitjorament VI 570 b 27
(en)tremejal VIII 753 b 3
(es)tisorejament VIII 561 a 14
(es)tisorejar VIII 561 a 14
(j)ulivarda VI 301 b 19
(l’)ajama V 374 b 19
(ll)ijol IV 834 b 12
(n)aranja V 880 a 41
(v)unjubanet V 773 a 25
’llotjà V 285 a 22
’njeguen III 350 b 27
’specejar VI 357 b 34
a(l)leujar I 136 a 4
abadejo I 8 b 25
abadejo I 9 a 28
abadejo I 529 b 55
abaejo I 529 b 55
abajanat I 558 a 42
abarjal III 436 b 8
abciac, jorn III 228 b 38
abellatjar I 10 a 23
abjecció IV 517 a 5
abjectar IV 517 a 6
abjectat IV 517 a 6
abjecte IV 517 a 4
abjudicar IV 935 b 2
abjuració IV 925 a 5
abjurador IV 925 a 6
abjurament IV 925 a 6
abjurant IV 925 a 6
abjurar IV 925 a 5
abjuratori IV 925 a 6
abreujador II 226 a 12
abreujament II 226 a 7
abreujar II 226 a 2
abrilejar I 18 b 37
absabaja I 487 b 20
abufetejar II 320 a 45
abujar I 23 a 5
acanonejar II 498 b 39
acanyejar II 500 a 10
acarrejar VIII 810 a 47
acluc, jugar a l’ I 33 b 11
acoltellejador II 842 a 46
acostellejar II 999 b 5
acuit, jugar a l’ II 1096 a 35
adjacència IV 890 a 2
adjacent IV 890 a 1
adjagar III 352 b 12
adjectiu III 757 a 3
adjectiu IV 517 a 7
adjectiu X 24 b 24
adjectius IV 517 a 10
adjectius X 24 b 27
adjectivació IV 517 a 14
adjectival IV 517 a 13
adjectivar IV 517 a 11
adjegar III 350 a 25
adjegar III 353 b 52
adjegar X 15 b 58
adjornar IV 906 b 45
adjudicació IV 935 a 53
adjudicació IV 935 b 2
adjudicador IV 935 a 53
adjudicament IV 935 b 1
adjudicar IV 934 a 22
adjudicar IV 935 a 53
adjudicatari IV 935 b 1
adjudicatiu IV 935 b 1
adjudicatori IV 935 b 1
adjudicatura IV 935 b 1
adjudigar IV 934 a 22
adjunció IV 923 a 21
adjunt IV 923 a 20
adjuntia IV 923 a 20
adjuntiu IV 923 a 21
adjuració IV 925 a 7
adjurador IV 925 a 7
adjurament IV 925 a 7
adjurant IV 925 a 7
adjurar IV 925 a 7
adjutjador IV 935 b 1
adjutjar IV 935 b 1
adjutori I 117 b 52
adjutori I 118 a 1
adjuva I 204 a 28
adjuva I 390 b 50
adjuvar I 204 a 29
adjuvar I 204 b 7
adjuvar I 390 b 50
adsaveja I 487 b 25
adsaveja IV 259 b 1
adzebeja I 487 b 18
afamejar III 872 a 40
afelejar III 936 a 12
afliccionejar I 65 b 16
aflonjament IV 47 a 7
aflonjar IV 47 a 6
afuetejar IV 220 b 35
aginjolat IV 501 b 7
agolejar IV 832 a 7
agonejant I 318 a 1
agonejar I 318 a 1
agost(ej)ador I 72 a 58
agostejament I 72 a 58
agostejar I 72 a 55
agradejar IV 625 a 20
agrejar I 74 b 38
agrenyajar I 77 a 27
agreujada IV 651 a 38
agreujador IV 651 a 39
agreujament IV 651 a 39
agreujant IV 651 a 39
agreujar I 77 a 29
agreujar I 136 a 6
agreujar III 357 b 4
agreujar IV 651 a 13
agreujar IV 651 a 24
agreujar IV 651 a 32
agreujar IV 651 a 36
agreujar IV 651 a 56
agreujar IV 651 b 4
agreujar IV 681 a 18
agreujar VII 59 b 41
agreujàs IV 651 b 31
agreujat IV 651 b 21
agreujat IV 651 b 26
agreujats IV 651 b 29
agullonejar I 84 a 8
aiguabarrejar-se I 95 b 39
aigualejar I 94 b 23
aigua-roja I 97 a 36
aiguatjada I 94 b 57
aigües-juntes I 96 a 35
airejar I 102 b 8
airejar-se I 102 b 8
airejós I 102 b 11
aixaropejar IX 469 a 6
aixoplujar I 115 a 20
aixoplujar-se I 114 b 8
aixoplujar-se I 115 b 7
aixoplutjar-se VI 624 a 40
aixoreijà VI 88 b 14
aixoreijà VI 89 a 60
aixoreijant VI 89 b 5
aixoreja, s’ VI 89 b 2
aixorejador VI 88 b 17
aixorejament VI 88 b 17
aixorejar VI 88 b 14
aixorejar VI 88 b 15
aixorejaré VI 89 b 2
aixorejar-se I 540 b 34
aixorubejar-se III 253 a 2
ajaçada IV 890 a 3
ajaçament IV 890 a 3
ajaçar III 761 a 3
ajaçar V 19 a 27
ajaçar-se IV 890 a 3
ajaçat III 761 a 3
ajaçat III 761 b 12
ajaceró IV 890 a 3
ajaent IV 890 a 2
ajaguda IV 889 b 59
ajaguedís IV 889 b 60
ajaguedissa IV 889 b 60
ajagut IV 889 b 60
ajaja I 390 b 37
ajam IV 771 b 41
ajapir I 120 b 25
ajar III 329 a 53
ajar IV 771 b 26
ajar IV 772 a 2
ajar IV 772 a 3
ajar IV 772 a 9
ajar IV 772 a 15
ajar IV 774 a 5
ajar IV 774 a 6
ajar VI 379 b 39
ajar (tal) peix IV 772 a 20
ajargonat I 383 b 34
ajargonat IV 881 b 11
ajasserar IV 885 a 17
ajats IV 771 b 44
ajau I 389 b 2
ajau I 390 a 49
ajaune IV 771 b 31
ajaure VI 24 a 39
ajegà III 353 a 3
ajenollar-se III 379 a 34
ajenollar-se VI 806 b 25
ajepir I 119 b 45
ajepir I 119 b 50
ajepir I 120 b 25
ajepir-se I 119 b 55


© 2024

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-739-4 - DOI: 10.2436/10.2500.19.1

Amb el suport de

Fundació la Caixa