DECAT

 

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

Es mostren 1 a 200 de 6492

Nom Volum Pàgina Columna Línia
(a)huc I 89 b 42
(h)aló IV 766 b 8
(h)aló IV 766 b 15
(h)aver I 520 b 29
(h)ir I 85 b 49
(h)istòria IV 796 a 28
(h)istòria IV 796 a 49
(h)ò IV 798 b 37
(h)om IV 826 b 45
(h)ontes, fer VI 78 a 4
(h)ora IX 394 a 42
(h)órreu IV 816 a 50
(h)ostatge VI 140 b 18
(h)ousel VI 29 a 52
a(h)inar III 510 b 60
a(h)ucada I 89 b 43
a(h)ucar IV 886 a 24
a’bsolta, n’ VIII 41 a 20
abadechet I 8 b 4
abans, fer-ho VI 286 a 31
abans-d’ahir I 6 a 60
abans-d’ahir I 86 b 36
abans-d’ahir VI 862 b 20
abatalhalúa V 530 a 34
abciach III 228 a 1
abciach III 228 a 9
abciach III 228 a 11
abciach III 228 a 17
abciach III 228 a 24
abciach III 228 a 31
abracadabràntich I 17 a 44
absolch VIII 41 a 11
abziach III 228 b 28
acabar-ha VIII 520 a 12
acabar-s’ha VIII 520 a 11
acabar-s’ho, no II 514 a 42
acanth I 24 a 11
acecech I 459 b 34
achapà IX 446 b 42
achaptes II 537 b 59
achécano VI 133 a 56
achiponaban, s’ IV 504 a 7
achiponan IV 504 a 8
achiquir IX 537 b 40
achitiar VI 973 a 26
acho IV 891 b 23
achoca-sapos IV 899 a 13
achoroiá VI 103 b 59
achtum VIII 310 a 24
açoch I 457 a 29
acollixch II 832 b 59
aconhort II 882 a 23
aconhortable II 882 a 20
aconhortador II 882 a 20
aconhortament II 882 a 20
aconhortança II 882 a 21
ACONHORTAR II 881 b 23
aconhortívol II 882 a 22
aconsich VII 746 a 17
açucach I 492 a 6
adherència I 51 a 10
adherent I 51 a 7
adheriment I 51 a 11
ADHERIR I 50 b 58
adhesió I 51 a 11
adhesiu I 51 a 12
adhesivitat I 51 a 12
adhibir IV 773 a 3
ÀDHUC I 51 a 23
àdhuc III 1040 a 31
adonch III 181 b 35
adonchs III 183 b 1
adreçar-hi cap a un lloc II 684 b 56
aganchâ IV 346 b 45
agoch IV 800 a 52
aguhar I 84 b 19
AH I 85 a 30
ah IV 766 b 40
ah V 86 a 35
ah oc IV 800 a 46
ahina III 232 b 8
ahina III 233 b 11
ahina III 233 b 17
ahinar I 454 b 41
ahinar I 455 a 3
ahinar I 455 b 20
ahinar II 575 b 57
ahinar III 230 a 27
ahinar III 510 a 59
ahinar III 510 b 58
ahinar VII 248 b 41
ahinar X 42 a 12
ahinas III 232 b 11
ahines III 231 b 49
ahines III 233 b 12
ahines III 233 b 19
AHIR I 85 a 34
ahir VI 796 a 22
ahir IX 248 b 9
ahir IX 290 b 54
ahirat IV 862 b 32
ahiscar VI 968 b 38
ahissar IV 795 b 4
ahissar IV 795 b 48
ahissar VI 968 b 44
ahissar VI 968 b 45
ahombrada VI 60 b 9
ahombrada VI 60 b 13
ahon VI 69 a 26
ahon VI 69 a 28
ahon VI 69 a 32
ahon VI 69 b 7
ahon VI 69 b 14
ahon VI 69 b 15
ahon VI 69 b 33
ahon VI 69 b 38
ahon VI 69 b 39
ahon VI 69 b 40
ahon sevòl VI 71 a 10
ahon sevòl VI 71 a 12
ahon sevòl VI 71 a 13
ahon, d’ VI 69 b 36
ahon, per VI 69 b 42
ahont VI 69 b 1
ahont VI 69 b 4
ahont VI 69 b 5
ahont VI 69 b 6
ahont VI 69 b 7
ahont VI 69 b 14
ahont VI 69 b 15
ahont VI 69 b 19
ahont VI 69 b 35
ahont VI 71 b 18
ahont VI 71 b 20
ahont VI 71 b 25
ahont se vulla VI 70 b 51
ahont se vuya VI 71 a 3
ahont, d’ VI 71 b 16
ahont, de VI 69 b 6
ahontada VI 78 a 20
ahontada VI 78 a 23
ahontadament VI 78 a 29
ahontar VI 78 a 16
ahontsevuya VI 71 a 2
ahorar VI 86 b 39
ahú ahú VIII 953 b 46
ahuca I 89 b 42
ahucador I 89 b 44
ahucament I 89 b 44
AHUCAR I 87 b 59
ahucar IV 824 b 29
ahucar V 20 b 1
ahucar VII 633 a 20
ahuçar I 414 b 15
ahuch I 88 a 46
ahuchs I 89 b 47
ahucs I 88 b 6
ahuen, n’ IV 769 b 22
ahuixador de mosques I 22 b 34
ahullador VIII 954 b 5
ahullar VIII 953 b 20
ahullar VIII 953 b 47
ahullar VIII 954 b 5
ahullar VIII 954 b 7
ahullit VIII 954 b 5
ahuques I 88 b 40
ahur I 496 a 60
ahurt I 500 b 46
ahurt I 501 a 4
ahurt VIII 987 a 11
ahurt VIII 987 a 19
ahurta com un llop, s’ I 499 a 3
ahurta, gos s’ I 499 a 5
ahurtar-se I 499 a 13
ahurtar-se el cavall I 499 a 2
ahuyr I 760 a 26
ahuyr VI 750 a 21
ahuyrar I 760 a 53
ahuyxar-se VIII 958 b 49
aixarrahit III 246 b 41
alaca I 136 b 13
alambrichs I 132 a 23
alashores V 115 b 40
albahines I 139 a 11
albarchiña I 148 a 14
alberch I 146 b 60
albèrech I 147 b 10
alcahieda I 158 a 56
alcarahuya I 160 b 46
ALCOHOL I 163 b 17
alcohol III 651 a 4
alcoholat I 164 a 37
alcohòlic I 164 a 37
alcoholisar I 164 a 38
alcoholisme I 164 a 38
alcoholització I 164 a 38
alcoholitzar I 164 a 37
alcoholòmetre I 164 a 39
aldehid I 164 a 39
aldehídic I 164 a 42


© 2024

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-739-4 - DOI: 10.2436/10.2500.19.1

Amb el suport de

Fundació la Caixa