DECAT

 

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

Es mostren 1 a 200 de 48952

Nom Volum Pàgina Columna Línia
(a)baganyar V 365 b 51
(a)bargalló VII 369 b 46
(a)barganyar III 583 a 13
(a)bragir III 435 b 60
(a)drianera, figuera III 197 a 7
(a)fuga, X 30 b 30
(a)gafar IV 441 b 55
(a)gansull IV 342 a 48
(a)gaons IV 329 a 26
(a)glevat V 185 b 39
(a)guaitar VIII 897 a 40
(a)guia IV 918 a 45
(a)tgivella(r) V 937 b 48
(ai)xafegar VII 40 a 14
(ai)xàldiga IX 425 a 45
(ar)rambatge VII 82 b 13
(ar)remangar V 502 b 49
(ar)remangar V 503 a 3
(ar)romangar VII 416 a 45
(ar)romango V 502 b 52
(ar)rossegar-se’n VII 476 b 17
(as)segador VII 742 b 10
(as)segador VII 751 a 27
(d)esgarlandar IV 372 b 45
(d)esmanganar V 362 a 42
(des)enganyar III 347 b 45
(do)mesge V 658 a 15
(e)galgar IV 289 b 14
(e)glesa III 587 a 46
(ei)xaragallar IX 451 a 40
(ei)xaragayl IX 452 a 39
(ei)xoriguer V 849 a 28
(em)magatzematge V 367 b 55
(em)maginar IV 838 b 48
(em)maginar IV 839 a 34
(en)gavi(d)ar IV 726 b 47
(en)gramponador IV 620 a 5
(en)gronçar IX 122 b 17
(en)teginat VIII 174 a 35
(es)grafi IX 345 b 37
(es)trangolar VIII 705 a 41
(ex)purgar II 285 b 18
(g)arda IV 364 b 16
(g)aus, no IV 582 a 16
(g)lerera IV 526 a 39
(g)obi VI 13 b 24
(g)oruga III 85 a 20
(gal)galet IV 286 b 52
(guàrdia de se)guri(tat) IV 754 a 57
(h)ostatge VI 140 b 18
(l)lagot V 30 a 6
(l)làgrima V 32 a 12
(l)lagui V 32 a 39
(l)laguiar V 32 a 38
(l)legir V 130 a 35
(l)lig V 136 a 55
(l)lig VII 228 b 51
(l)líger V 130 a 12
(l)ligir V 130 a 12
(lo)grabant V 39 a 59
(re)gussar I 414 b 26
(san)taugè(nia) VIII 348 b 51
(u)baga VI 10 b 31
’gafar VI 604 b 54
’genollons, de IV 467 b 43
’magar VI 604 b 54
’mfogat VI 36 a 45
’nclutge III 324 a 38
’njeguen III 350 b 27
’npignorada VI 436 b 60
’rgir III 425 b 30
umàtigues VII 298 b 40
a(l)barget III 432 b 25
a(l)sberg I 443 b 43
abasagar I 7 a 13
abaganyà V 365 b 22
abaganyar I 650 b 27
abaganyar IV 429 a 24
abaganyar V 365 b 20
abagot I 10 b 31
abaixadoratge I 556 b 19
abanegar I 623 b 29
abanyegar II 348 a 54
abarganyar I 650 a 53
abarganyar II 53 a 51
abargar II 212 a 23
abargínia I 148 a 2
abarnegar I 650 b 24
abarnegar I 650 b 50
abarnegar VII 142 a 31
abassegador I 8 a 32
abassegament I 8 a 33
ABASSEGAR I 7 a 5
abassegar II 653 b 23
abassegar II 654 a 28
abassegar IX 219 b 25
abast d’algú, a l’ I 717 b 39
abcegador I 8 a 34
abcegament I 8 a 34
abcegar I 7 a 5
abcegar I 7 a 13
abcegar I 7 a 29
abcegar I 7 a 55
abcegar I 8 a 30
abcegar II 653 b 18
abcegar IX 219 b 25
abçegat II 653 b 19
abcegats II 653 b 20
abegot I 10 a 52
abegot I 10 b 8
abegot I 10 b 56
abegot I 11 a 53
abegot I 11 b 6
abegot I 12 a 20
abegot I 13 b 54
abegot IV 432 a 56
abegot VI 675 a 23
abegots I 11 b 28
abellatge I 9 b 53
abellatge II 313 a 10
abellatge III 949 b 20
abellatge IV 776 b 46
abellatge V 95 a 8
abellatge VII 850 b 32
abelleig I 10 a 25
abeuratge I 788 a 3
abigeat I 41 b 17
abigeu I 41 b 17
abigot I 10 b 10
abitatge IV 772 b 55
ablagir I 17 a 50
ablagir I 17 a 53
ablagir I 17 b 5
ablasigat III 444 b 22
abnegació V 894 a 58
abnegar V 894 a 55
abnegar V 894 a 56
abnegat V 894 a 58
abofegar II 28 a 38
abofegarse II 255 a 9
abogat III 379 a 35
abogat VI 808 b 16
abogots I 10 b 7
aboïgar II 37 a 42
aboïgar II 47 b 38
abonegar II 89 a 1
abonegar II 89 a 41
abonigar II 89 a 15
aboniguar II 89 a 15
abonyegar III 593 b 8
abordatge II 102 a 36
aborigen VI 113 b 30
aborígens VI 113 b 31
abotargament II 164 a 32
abotargar-se II 164 a 31
abotargat II 164 a 32
ABRAGIR I 17 a 50
abragir II 198 b 8
abragir III 615 a 40
abragir III 615 a 43
abragir III 615 a 46
abre(g)ulls I 55 b 25
abriga I 18 b 9
abrigador I 18 b 10
abrigall I 18 b 10
abrigallar I 18 b 22
abrigam I 18 b 22
abrigament I 18 b 22
ABRIGAR I 17 b 26
abrigar VII 158 a 11
abrigassar I 18 b 23
abrigat III 409 b 57
abrigay I 18 b 14
abrigussar I 18 b 23
abrogació VII 397 a 43
abrogador VII 397 a 43
abrogament VII 397 a 43
abrogar VII 397 a 41
abronca la mongeta, s’ IV 338 a 27
abroncar-se la mongeta II 270 b 43
abrugues II 285 a 54
absegats II 654 a 30
abstergent VIII 460 b 39
abstergidor VIII 460 b 41
abstergiment VIII 460 b 41
abstergir VIII 460 b 39
abstergiu VIII 460 b 40
abugot I 10 b 5
abugot I 10 b 9
abugot VIII 361 b 28
aburgesament II 342 a 49
aburgesar II 342 a 48
aburgesat II 342 a 48
aburreix l’aygua IV 818 b 18
açagador VII 586 b 50
açagar VII 585 a 41
açagar VII 586 b 50
acantopterigi I 24 a 17
accega II 654 a 53
accelerògraf II 659 b 38


© 2024

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-739-4 - DOI: 10.2436/10.2500.19.1

Amb el suport de

Fundació la Caixa