DECAT

 

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

Es mostren 1 a 200 de 206965

Nom Volum Pàgina Columna Línia
a-veure IX 232 b 10
(a)alt I 234 b 42
(a)baganyar V 365 b 51
(a)bargalló VII 369 b 46
(a)barganyar III 583 a 13
(a)bellar I 9 b 50
(a)blair III 444 b 23
(a)bordar V 20 a 39
(a)bragir III 435 b 60
(a)breüll VI 23 a 7
(a)breüll VI 23 a 9
(a)breüll VI 23 a 12
(a)brusar I 20 b 35
(a)caroneta IV 717 b 38
(a)citara VII 952 a 60
(a)cobitiar IV 533 b 60
(a)cropir I 434 b 11
(a)deveres IX 131 a 46
(a)dobar IV 422 a 58
(a)doma(d)er VII 870 b 35
(a)drianera, figuera III 197 a 7
(a)emprar III 305 b 59
(a)esmar III 467 a 54
(a)esmar III 597 a 34
(a)fartar III 888 a 54
(a)frau III 522 b 49
(a)frau IV 177 a 24
(a)frau IV 203 a 10
(a)frau IV 629 a 1
(a)frau IV 681 a 15
(a)frau V 100 b 49
(a)fressat IV 197 a 55
(a)fressat IV 197 a 56
(a)fuga, X 30 b 30
(a)gafar IV 441 b 55
(a)gansull IV 342 a 48
(a)gaons IV 329 a 26
(a)glevat V 185 b 39
(a)guaitar VIII 897 a 40
(a)guia IV 918 a 45
(a)huc I 89 b 42
(a)ïssar IV 743 a 22
(A)LABA I 123 a 22
(a)lacayos IV 939 a 42
(a)ladern I 128 b 30
(a)lauseta I 224 b 25
(a)lisa V 221 a 25
(a)liza, X 34 a 60
(a)llà III 268 b 49
(a)llà III 270 b 10
(a)llambordar V 42 a 31
(a)llau IV 628 b 60
(a)llavontes V 113 b 8
(a)luda V 317 a 1
(a)maçolada V 339 b 51
(a)maçolador V 339 b 51
(a)madulera V 359 a 11
(a)maerar I 264 b 16
(a)moixaina V 726 b 43
(a)moixar V 726 b 44
(a)moló V 740 b 29
(a)morriar V 805 b 53
(a)naia II 396 a 32
(a)naia V 869 b 5
(a)naia V 870 a 13
(a)nouer V 968 a 51
(a)nouer V 968 b 40
(a)nouera V 968 a 51
(a)nyills V 925 b 5
(a)parella VI 255 b 15
(a)peixar VII 252 b 46
(a)planar VI 609 a 5
(a)posterme VI 750 a 38
(a)pujament VI 858 b 22
(a)ssoleiat VIII 17 a 10
(a)tabalat VIII 178 a 11
(a)tabuixar VIII 186 a 19
(a)tabuixar VIII 220 a 4
(a)teserar VIII 461 b 1
(a)teserat VIII 461 b 1
(a)teserat VIII 461 b 2
(a)tgivella(r) V 937 b 48
(a)tifell VIII 368 b 48
(a)trissar VIII 850 b 17
(a)trobar VIII 897 a 39
(a)tupar VIII 565 a 57
(a)tupar VIII 565 b 3
(a)txevar II 690 a 12
(a)uís VI 42 a 37
(a)umesc V 621 a 24
(a)uroneta VI 106 a 34
(a)ürtar I 524 a 48
(a)uruneta VI 106 a 35
(a)viat IX 319 a 40
(a)xafar IX 416 a 51
(a)xofar IX 416 a 51
(ai)cest III 719 a 11
(ai)tal VI 887 a 60
(ai)xafegar VII 40 a 14
(ai)xàldiga IX 425 a 45
(ai)xamfranador IX 432 b 38
(ai)xaropera IX 469 a 7
(ai)xaropós IX 469 a 7
(ai)xella VII 987 b 6
(al)bacores VII 602 b 43
(al)mesc V 620 b 28
(al)moixerifat I 218 b 53
(alf)icossi II 660 b 16
(amb) tot i que V 616 b 38
(ar)rambatge VII 82 b 13
(ar)ran VII 95 b 18
(ar)rancoll VII 918 b 58
(ar)rapar VII 106 a 15
(ar)rapinyar VII 109 b 55
(ar)ravaló VII 136 a 18
(ar)redossar VI 624 a 38
(ar)redossar VII 185 b 57
(ar)rel III 927 a 16
(ar)remaner V 572 a 16
(ar)remangar V 502 b 49
(ar)remangar V 503 a 3
(ar)replujar VI 624 a 36
(ar)reulit VII 298 a 50
(ar)rinxolat VII 227 b 45
(ar)romangar VII 416 a 45
(ar)romango V 502 b 52
(ar)ronsar VII 452 b 10
(ar)rossegar-se’n VII 476 b 17
(ar)rufar VII 512 b 6
(arc) botarell IX 375 b 44
(as)sadollament VII 571 b 38
(as)saucuit VII 619 b 28
(as)segador VII 742 b 10
(as)segador VII 751 a 27
(as)seure’s VII 888 b 9
(as)solar VIII 32 b 53
(as)solida I 459 a 23
(at)xafar-se VII 580 b 4
(at)zaures IV 482 a 25
(au)ferena IX 579 a 5
(av)oncle IV 51 b 18
(av)óncol I 517 b 7
(b)obila VI 46 a 2
(b)ollada III 287 a 51
(b)urjar VI 429 a 37
(bon)jan IX 442 a 4
(cap)ajut I 118 a 59
(cap)jup III 896 b 59
(con)solida VIII 27 b 40
(d)escarcatar III 489 a 38
(d)escarnar III 486 b 59
(d)escoscar II 781 a 49
(d)escoscat II 781 a 49
(d)esfollinar IV 80 a 35
(d)esgarlandar IV 372 b 45
(d)esmanganar V 362 a 42
(d)espanotxar VI 229 b 35
(d)espartir III 615 b 56
(d)espedaçar VI 361 b 29
(d)espellissat VI 399 b 40
(d)espoderar-se III 669 b 4
(d)esquitar VI 974 a 60
(d)esramellar VII 76 b 28
(d)esterrossadora VIII 447 b 13
(d)estimburlat III 804 b 18
(d)esvetllar IX 221 b 20
(de)sarenar V 260 a 18
(de)tràs VIII 718 b 44
(des)embullar III 39 b 33
(des)enganyar III 347 b 45
(des)manar V 407 b 51
(des)menar V 407 b 51
(dia)-moix V 829 a 41
(do)vella III 159 b 12
(drap) tinyós VI 425 a 36
(e)galgar IV 289 b 14
(e)glesa III 587 a 46
(e)scelerat III 515 b 16
(e)scintil·lant II 667 a 42
(e)spasilla III 623 b 11
(e)spau, a III 608 b 3
(e)spera III 574 b 14
(e)strallada III 793 b 41
(e)xàquia IX 411 a 44
(ei)xalar-se IX 419 b 33
(ei)xamenera IX 497 a 34
(ei)xàquia IX 411 a 25
(ei)xaragallar IX 451 a 40
(ei)xaragayl IX 452 a 39
(ei)xardor IX 610 a 30
(ei)xarment VII 689 b 47
(ei)xarpar IX 470 a 24
(ei)xemicar V 661 a 29
(ei)xerbotar IX 463 a 2
(ei)xermada III 422 a 40
(ei)xermar IX 422 b 20
(ei)xivernar IV 518 a 53
(ei)xorellar VII 1000 b 45
(ei)xorellar VII 1000 b 49
(eix)inflar VII 298 a 7


© 2024

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-739-4 - DOI: 10.2436/10.2500.19.1

Amb el suport de

Fundació la Caixa