DECAT

 

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

Es mostren 1 a 200 de 1620

Nom Volum Pàgina Columna Línia
u VII 284 b 56
u VIII 977 b 3
u VIII 977 b 27
u VIII 977 b 29
u VIII 977 b 34
u VIII 977 b 36
u VIII 977 b 38
u VIII 977 b 50
u VIII 977 b 51
u VIII 977 b 52
u VIII 977 b 55
u VIII 978 a 1
u VIII 978 a 2
u VIII 978 a 3
u VIII 978 a 4
u a latre, l VIII 977 b 58
u en u, de VIII 977 b 58
u per u VIII 977 b 59
u que altre VIII 977 b 58
u que atre VIII 977 b 59
u, de l VIII 978 a 34
u, en VIII 977 b 58
u, tot s VIII 977 b 22
u, tot s VIII 977 b 46
u, tot s VIII 977 b 48
u, tot s VIII 978 a 31
UA VIII 952 a 2
uada VIII 952 a 13
UAI VIII 952 a 6
uai III 825 b 48
uaix VIII 952 a 9
uaixar VIII 952 a 9
uaixque VIII 952 a 11
ual VIII 968 b 40
ualla VIII 952 a 13
uasca IV 415 b 27
uasta IV 415 b 19
uastre VI 51 a 29
uastres VII 147 a 27
uayuella IX 21 a 7
ubac VI 10 a 5
ubac VI 10 b 31
ubach VI 10 a 1
ubachs VI 10 a 2
ubaga VI 10 a 16
ubaga VI 10 a 24
ubaga VI 10 b 42
ubaga VI 10 b 44
ubaga VI 11 b 41
ubaga VI 11 b 45
ubago VI 10 b 32
ubago VI 11 a 17
ubago VI 12 a 15
ubagues VI 10 b 43
ubah VI 10 a 1
ubarda VIII 952 a 19
ubard VIII 952 a 20
ubat I 137 b 39
ubaxs VI 10 a 2
bbla VIII 952 b 22
uberd I 140 b 19
uberd VIII 952 a 21
UBERNAL VIII 952 a 23
ubers III 837 b 1
ubrrim III 837 a 6
ubert VI 24 a 17
ubert VI 24 a 19
ubert VI 24 a 23
uberta VI 24 a 26
bia VIII 952 a 37
ubic VIII 952 b 10
ubicaci VIII 952 b 9
ubicar VIII 952 b 11
ubicar-se VIII 952 b 9
ubiqua VIII 952 b 10
ubiquia VIII 952 b 10
ubiqista VIII 952 b 5
ubiquitari VIII 952 b 6
UBIQITAT VIII 952 b 1
ubiquo VIII 952 b 10
UBLA VIII 952 b 15
ublades VI 15 b 17
ublidana VI 17 a 1
ubligat V 209 a 34
ub VI 718 a 26
ubreguer VIII 958 b 2
ubriac VIII 952 b 36
ubriaga VIII 952 b 36
ubriagador VIII 952 b 36
ubriagar VIII 952 b 36
ubriaguesa VIII 952 b 36
ubrit VI 24 a 17
uc I 88 b 19
uc I 88 b 21
uc V 20 b 1
uc V 20 b 3
uc I 88 b 18
ucar VIII 952 b 41
ucarella VIII 952 b 41
UCS VIII 953 a 3
uol V 858 a 54
uol VIII 701 b 18
uol VIII 987 b 54
uol VIII 988 a 22
uol VIII 988 a 43
uol VIII 988 b 2
uol VIII 988 b 45
uol VIII 999 a 58
ud VI 39 a 4
ud VI 39 a 6
ud VI 39 a 19
ud! ud! VI 39 a 24
udalar VIII 953 a 55
ud VI 39 a 9
udol VIII 953 a 22
udol VIII 953 b 58
udol VIII 954 a 50
udol VIII 954 a 54
udol VIII 954 a 56
udol VIII 989 a 26
udol, fer VIII 953 a 21
udola VIII 954 a 56
udola(i) III 57 b 25
udolada VIII 954 a 9
udoladissa VIII 954 a 10
udolador VIII 954 a 11
udoladora VIII 954 a 11
udolaire VIII 954 a 11
udolament VIII 954 a 14
udolament VIII 954 a 18
udolament VIII 954 b 4
udolant VIII 954 a 25
udola I 55 a 43
UDOLAR VIII 953 a 9
udolar I 55 a 43
udolar I 55 a 45
udolar I 88 a 37
udolar I 341 a 15
udolar II 190 b 43
udolar II 202 b 11
udolar II 334 a 29
udolar IV 296 a 53
udolar VIII 953 b 56
udolar VIII 954 a 6
udolar VIII 954 b 6
udolayre VIII 954 a 12
udmetre IV 826 b 42
UDRA VIII 954 b 19
udula VIII 953 a 34
udulament VIII 954 a 16
udular II 190 b 44
udular VIII 953 a 33
udule VIII 953 a 38
U VIII 954 b 21
u VIII 954 b 23
u, fiet de VIII 954 b 22
u, nin de VIII 954 b 22
u, nina de VIII 954 b 24
UEC VIII 954 b 25
uec VIII 954 b 34
uechs uechs VIII 954 b 27
UEI VIII 954 b 44
uep VIII 954 b 45
uera VI 142 a 57
UF VIII 954 b 53
UF VIII 954 b 57
uf VIII 955 a 1
uf VIII 955 a 56
uf VIII 957 a 28
uf, a VIII 954 b 57
uf, a VIII 955 a 5
uf, a VIII 957 a 15
uf, a l VIII 954 b 57
uf, a l VIII 955 a 10
uf, a l VIII 955 a 15
uf, a l VIII 957 a 15
uf, menjar a VIII 955 b 19
uf, menjar a VIII 955 b 30
uf, menjar a l VIII 955 b 18
uf VIII 956 b 7
uf VIII 957 a 34
uf VIII 957 b 20
uf VIII 958 a 9
ufals VIII 999 a 38
ufls I 178 b 18
UFANA VIII 955 b 37
ufana VIII 955 a 51
ufana VIII 955 b 1
ufana VIII 956 b 8
ufana VIII 957 a 36
ufana VIII 957 b 20
ufana VIII 957 b 26
ufana VIII 958 a 4
ufana VIII 958 a 18
ufana IX 579 a 2
ufana i poca grana, molta VIII 956 a 26
ufana i poca llana, molta VIII 956 a 25
ufana, fer molta VIII 956 a 24
ufana, font d VIII 956 a 48
ufana, font d VIII 956 a 59


© 2024

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-739-4 - DOI: 10.2436/10.2500.19.1

Amb el suport de

Fundació la Caixa