DECAT

 

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

Es mostren 201 a 400 de 18540

Nom Volum Pàgina Columna Línia
tabals VIII 177 b 53
tabals VIII 359 a 51
tabáls VIII 359 a 6
tabáls VIII 359 a 42
tabáls VIII 359 a 43
tabam VIII 358 b 38
taban VIII 174 a 11
tabanada VIII 171 b 57
tabanada VIII 172 b 24
tabanades VIII 171 b 58
tabanar VIII 172 b 24
tabanc V 285 b 25
tabanc VIII 178 a 31
tabanc VIII 361 b 17
tabanec VIII 365 b 50
tabans VII 952 a 23
tabans VIII 358 b 15
tabáns VIII 359 a 8
tabanta VIII 178 a 35
tabanta VIII 178 a 36
tabanta VIII 219 b 37
tabanta VIII 289 a 16
tabaola VIII 178 b 40
tabaola VIII 178 b 49
tabaola VIII 178 b 54
tabaola VIII 179 a 56
tabaola VIII 179 a 59
tabaola VIII 180 b 49
tabaola VIII 180 b 53
tabaola VIII 180 b 58
tabaquejar VIII 172 b 16
tabaquer VIII 172 b 13
tabaquera VIII 172 b 16
tabaquera, figa VIII 172 b 14
tabaqueria VIII 172 b 16
tabaquet VIII 174 a 25
tabaquista VIII 172 b 17
tabard VIII 178 a 53
tabard VIII 178 b 10
tabard VIII 289 a 17
tabarda IV 428 b 40
tabardilla IV 428 b 40
tabardina IV 428 b 12
tabardina IV 428 b 30
tabardina VIII 178 b 9
tabardo IV 428 b 37
tabardo VIII 361 b 5
tabárdo VIII 359 a 57
tabarra IV 429 a 50
tabarra VIII 178 b 4
tabarrina VIII 178 b 8
tabarro VIII 361 b 5
tabarrô VIII 358 b 39
tabart IV 428 b 32
tabart VIII 178 a 55
tabarts IV 428 b 35
tabáuts VIII 359 a 12
tabayna VIII 174 b 16
tabayra VIII 174 a 51
tabba VIII 167 a 14
tabba VIII 167 a 42
tabbalot VIII 178 a 17
tabé VIII 272 b 17
tabé VIII 272 b 30
tabé VIII 272 b 37
tabé VIII 275 a 37
tabé VIII 275 a 48
tàbe VIII 358 b 47
tàbec V 930 b 58
tabel·lió VIII 353 b 5
tabel·lionar VIII 178 b 6
tabélles VII 511 a 21
tabellot VIII 353 b 40
tàbens VIII 358 b 48
taberina VIII 178 b 7
tabernacle VIII 363 a 57
tabernacle VIII 363 b 4
tabernacle VIII 363 b 7
tabernacle VIII 363 b 13
tabernacle X 47 a 23
tabernacle X 47 a 30
tabernacle X 47 a 35
tabernacles X 47 a 31
tabernacles X 47 a 32
TABES VIII 178 b 13
tabescència VIII 178 b 17
tabescent VIII 178 b 16
TABÍ VIII 178 b 20
tabic VIII 178 b 27
tàbic VIII 178 b 18
tàbid VIII 178 b 16
tabífic VIII 178 b 18
tabissot VIII 243 a 19
tabissot VIII 478 a 40
tablilla VIII 352 a 25
TABOLA VIII 178 b 38
tabola I 730 b 60
tabola VIII 177 b 12
tabola VIII 177 b 21
tabola VIII 177 b 22
tabola VIII 178 a 9
tabola VIII 178 a 10
tabola VIII 179 b 11
tabola VIII 179 b 14
tabola VIII 179 b 28
tabola VIII 179 b 31
tabola VIII 179 b 40
tabola VIII 179 b 47
tabola VIII 179 b 49
tabola VIII 212 b 2
tabola VIII 214 b 24
tabola a algú, fer VIII 179 b 25
TABOLL VIII 181 a 3
taboll IV 117 a 18
taboll VIII 181 a 23
taboll VIII 181 a 26
taboll VIII 181 a 32
taboll VIII 181 a 33
taboll VIII 181 a 39
taboll VIII 181 a 41
taboll VIII 181 a 43
taboll VIII 181 a 45
taboll VIII 181 a 57
taboll VIII 181 b 7
taboll VIII 181 b 49
taboll VIII 478 a 46
taboll VIII 496 a 29
taboll, fer el VIII 181 b 5
tabollament VIII 182 b 30
tabollaría VIII 182 b 31
tabolleria VIII 182 b 30
tabolot VIII 178 a 10
tabolot VIII 178 a 11
taboné VIII 244 b 48
tabonera V 558 a 23
tabor III 730 a 46
tabor VIII 183 a 17
tabor VIII 185 b 25
tabor VIII 186 a 33
tabor VIII 579 a 43
tabord VIII 780 b 59
taboret VIII 251 a 37
taboret VIII 780 b 60
tabornar VIII 186 a 46
tabornís III 730 a 51
tabotxa VIII 353 b 35
TABÚ VIII 182 b 50
tabuista VIII 183 a 9
tabuístic VIII 183 a 9
tabuixament VIII 186 b 39
TABUIXAR VIII 183 a 11
tabuixar VI 333 b 33
tabuixar VIII 181 b 38
tabuixar VIII 183 a 36
tabuixar VIII 184 b 31
tabuixar VIII 185 a 40
tabuixar VIII 185 b 56
tabuixar VIII 186 a 22
tabuixar VIII 186 a 31
tabuixar VIII 186 a 34
tabuixar VIII 186 a 60
tabuixar VIII 458 b 30
tabuixar VIII 574 b 37
tabuixar X 19 b 42
tabuixàs VIII 183 a 42
tabuixat VIII 186 b 10
tabular VIII 353 b 5
tabulat VIII 353 b 5
tabulet VIII 251 a 39
taburar VIII 186 a 30
taburar VIII 186 b 29
taburar VIII 186 b 34
taburet VIII 251 a 39
taburgi VIII 187 a 10
taburó VIII 354 b 40
taburó VIII 355 a 15
taburó VIII 355 a 20
taburons VIII 354 b 40
taburons VIII 355 a 23
tabust VIII 183 a 12
tabust VIII 184 a 35
tabust VIII 184 a 39
tabust VIII 184 a 42
tabust VIII 186 b 38
tabusta VIII 184 a 37
tabustà VIII 184 a 38
tabustada VIII 183 b 50
TABUSTAR VIII 183 a 11
tabustar VIII 183 b 47
tabustar VIII 184 a 37
tabustar VIII 185 b 55
tabustar VIII 186 a 34
tabustar VIII 186 a 59
tabustar VIII 186 b 27
tabustar VIII 186 b 34
tabustar VIII 454 b 55
tabustar VIII 456 a 1
tabustar VIII 456 a 10
tabustat VIII 183 a 34
tabuste VIII 184 a 38


© 2024

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-739-4 - DOI: 10.2436/10.2500.19.1

Amb el suport de

Fundació la Caixa