DECAT

 

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

Es mostren 1 a 200 de 18540

Nom Volum Pàgina Columna Línia
t(a)ravaca I 669 b 13
t(el)aranyat VIII 305 b 44
t(r)àvega VIII 362 a 29
t’ VIII 914 b 40
ta III 309 a 33
ta VIII 167 a 1
ta VIII 272 b 1
ta VIII 272 b 4
ta VIII 272 b 6
ta VIII 272 b 7
ta VIII 272 b 10
ta VIII 914 b 51
ta VIII 915 a 4
ta VIII 915 a 14
ta VIII 915 a 27
ta VIII 167 a 1
ta many V 368 b 19
ta many V 368 b 24
ta many V 368 b 27
ta many VIII 272 b 14
ta manya V 368 b 29
ta manyes V 368 b 22
ta(f)ulla III 402 b 24
ta(m)bor VIII 176 a 47
ta(m)borinar VIII 186 a 46
ta(m)borinís III 730 a 52
ta(ra)bustar VIII 456 a 19
ta(t)xador VIII 201 b 50
ta’teix VIII 277 a 49
taalí VIII 167 a 3
tab(a)ola VIII 177 b 29
taba VIII 167 a 23
taba VIII 167 a 27
taba VIII 168 a 41
taba VIII 168 a 48
taba VIII 168 b 1
taba VIII 168 b 4
taba VIII 358 b 38
tabá VIII 167 a 23
tabá VIII 358 b 45
tabá VIII 359 a 8
tabá VIII 359 b 3
tabà III 950 b 13
tabà V 367 a 24
tabà VI 798 b 34
tabà VII 528 b 14
tabà VII 702 a 48
tabà VII 757 b 18
tabà VII 952 a 23
tabà VIII 171 a 35
tabà VIII 171 b 37
tabà VIII 174 a 5
tabà VIII 174 a 7
tabà VIII 174 a 13
tabà VIII 174 a 18
tabà VIII 174 a 22
tabà VIII 358 b 40
tabà X 4 b 41
tabà VIII 171 a 37
TABA (1) VIII 167 a 6
TABA (2) VIII 168 b 8
taba(i)ola I 730 b 59
taba, estar de VIII 168 a 52
taba, fer VIII 179 b 27
tabac VI 159 a 38
tabac VI 332 b 46
tabac VIII 169 a 1
tabac VIII 169 a 5
tabac VIII 171 a 35
tabac VIII 172 b 34
tabac VIII 173 b 5
tabac VIII 173 b 12
tabac VIII 174 a 6
tabac VIII 174 a 27
tabac VIII 174 a 42
tabac VIII 183 a 22
tabac VIII 288 b 39
tabac VIII 358 b 42
tabac VIII 359 a 39
tabac VIII 362 a 30
tabac VIII 371 b 60
tabac VIII 490 a 7
tàbac VIII 173 b 9
tàbac VIII 173 b 11
TABAC (1) VIII 168 b 43
TABAC (2) VIII 173 b 14
TABAC (3) VIII 173 b 33
tabac d’espaseta VIII 169 a 44
tabac de l’Havana VIII 169 a 43
tabac de muntanya I 400 b 56
tabac de pastor VIII 170 b 20
tabac de pota VIII 169 a 45
tabac pelud VIII 169 a 39
tabac pota VIII 169 a 45
tabac, agafar amb VIII 173 b 52
tabac, com la pera en lo VIII 173 b 47
tabac, donar VIII 171 a 25
tabacà VIII 171 a 28
tabacada VI 332 b 45
tabacada VIII 172 a 5
tabacada VIII 172 b 12
tabacada VIII 173 b 6
tabacaire VIII 172 b 13
tabacar VIII 171 a 21
tabacar VIII 172 b 12
tabacar VIII 172 b 13
tabacca VIII 173 b 30
tábach VIII 358 b 45
tabach de fum VIII 169 a 10
tabachs VIII 173 b 35
tabaco VIII 169 a 47
tabaco VIII 170 b 20
tabaco VIII 172 b 27
tabaco VIII 172 b 31
tabaco VIII 172 b 39
tabaco de fum VII 114 b 25
tabacós VIII 172 b 13
tabacs VIII 172 b 45
tabacs VIII 173 b 40
tabacs VIII 174 a 36
tabadals VIII 176 b 56
TABAILA VIII 174 a 45
tabaila VIII 174 a 56
tabaila VIII 174 a 60
tabaila VIII 212 a 35
tabaila VIII 212 b 56
tabailes VIII 174 b 4
tabailes VIII 174 b 8
tabailes VIII 174 b 13
tabaina VIII 115 b 3
TABAIRA VIII 174 a 45
tabaira VIII 175 b 28
tabaira VIII 175 b 50
tabaira VIII 212 a 35
tabaira VIII 212 b 57
tabaires VIII 174 a 52
TABAL VIII 175 b 57
tabal III 730 a 50
tabal VI 219 a 54
tabal VI 237 b 24
tabal VIII 176 a 18
tabal VIII 176 a 25
tabal VIII 176 a 58
tabal VIII 176 b 24
tabal VIII 176 b 36
tabal VIII 176 b 39
tabal VIII 176 b 50
tabal VIII 177 b 10
tabal VIII 179 b 30
tabal VIII 214 b 10
tabal VIII 214 b 11
tabal VIII 219 b 32
tabal VIII 288 b 40
tabal VIII 359 a 4
tabal VIII 359 a 46
tabala VIII 176 b 41
tabalâ VIII 177 a 10
tabalada VIII 176 b 54
tabalada VIII 176 b 59
tabalada VIII 214 b 12
tabaláda VIII 177 a 9
tabalada d’aigua VIII 177 a 4
tabaladas VIII 176 b 58
tabaladot VIII 178 a 11
tabaleig VIII 177 a 51
tabalejar VIII 177 a 51
tabalejar VIII 177 b 17
tabaler VIII 177 a 19
tabaler IV 896 a 58
tabaler VIII 176 a 7
tabaler VIII 176 b 39
tabaler VIII 177 a 13
tabaler VIII 177 a 15
tabaler VIII 177 a 20
tabalera VIII 177 a 15
tabaleria VIII 177 a 24
tabales VIII 177 a 56
tabalet VIII 177 a 28
tabalet VIII 177 a 31
tabalet VIII 177 a 42
tabalet VIII 177 b 5
tabalet VIII 178 a 7
tabaleter VIII 177 a 48
tabaleter VIII 177 a 49
tabalís VIII 177 a 52
tabalís VIII 219 b 31
taballasset VI 159 a 31
tabalot VIII 177 a 60
tabalot VIII 177 b 9
tabalot VIII 177 b 20
tabalot VIII 177 b 25
tabalot VIII 177 b 36
tabalot VIII 177 b 41
tabalot VIII 177 b 49
tabalot VIII 178 a 8
tabalot VIII 178 a 10
tabalot VIII 179 b 30
tabals VIII 176 a 1
tabals VIII 176 a 21
tabals VIII 176 a 29


© 2024

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-739-4 - DOI: 10.2436/10.2500.19.1

Amb el suport de

Fundació la Caixa