DECAT

 

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

Es mostren 1 a 200 de 23176

Nom Volum Pàgina Columna Línia
a IV 828 b 11
à I 104 a 33
à III 678 a 57
à III 1011 a 35
a (e)st tant III 727 a 48
a lo III 367 b 40
a no ser que V 190 b 28
a ont a com VI 71 a 20
a ont a com VI 71 a 21
a ont a com VI 924 b 36
a ont a com VI 925 a 8
a ont a com VI 925 a 9
a ont o com VI 924 b 34
a posteriori I 350 a 54
a priori I 350 a 51
a ses suaixí VII 915 a 36
a ses su-així VIII 153 a 14
a su qui VI 949 b 40
a su-quí VIII 153 a 41
a tan VII 980 a 30
a tots, fer VIII 667 a 14
a(d)imant IV 837 b 18
a(d)ular VIII 953 b 43
a(h)inar III 510 b 60
a(h)ucada I 89 b 43
a(h)ucar IV 886 a 24
a(i)xu(i)xí VIII 153 a 7
a(l)barget III 432 b 25
a(l)leujar I 136 a 4
a(l)leyar I 195 a 31
a(l)lonre III 366 b 13
a(l)motlada V 714 a 13
a(l)sberg I 443 b 43
a(l)tretal VIII 217 b 43
a(o)mbrar VI 60 b 52
a(r) I 103 b 45
a(r)bre II 698 a 36
a(r)bre VI 176 a 40
a(r)bre VII 139 b 34
a(r)breda I 144 b 38
a(r)brenc I 362 a 10
a(r)ramire I 409 a 18
a(r)redortà VIII 590 b 45
a(r)revessar IX 210 a 22
a(u)mplir VI 67 b 40
a(u)mplixen VI 67 b 40
a(u)rendola VI 107 a 18
a(ve)-Maria IX 114 a 50
a(z)altar-se I 234 b 15
à, en l’ I 101 a 58
a’bsolta, n’ VIII 41 a 20
alà, tro III 272 b 6
aclóvina III 325 a 20
arapa VII 106 b 20
arapat VII 106 b 15
arombeylada VII 532 b 18
aaltar I 233 b 23
aaltar I 233 b 43
aaltar I 234 b 41
aastrat I 466 a 46
ab I 5 b 37
ab I 5 b 56
ab I 5 b 59
ab I 6 a 10
ab I 6 b 35
ab I 270 a 30
ab III 726 a 41
abasagar I 7 a 13
ABABOL I 1 a 21
ababol III 1053 b 16
ababol VI 251 b 31
ababolera I 1 a 29
ababolera I 1 b 31
ÀBAC I 1 b 33
àbac I 192 a 45
àbac III 1011 a 56
ABACÀ I 1 b 41
abacial I 8 b 23
abaconar I 533 a 54
abacuament IX 18 a 38
abacuar-se IX 18 a 22
abacuat IX 18 a 37
abàcul I 1 b 39
abadafions II 158 b 44
abadal I 8 a 50
abadanar I 535 b 49
abadechet I 8 b 4
abadeco I 8 b 28
abadejo I 8 b 25
abadejo I 9 a 28
abadejo I 529 b 55
abadenc I 8 a 50
abadessa I 8 a 58
abadeu I 8 a 58
abadia I 8 b 6
abadial I 8 b 23
abadiat I 8 b 21
abaejo I 529 b 55
abaganyà V 365 b 22
abaganyar I 650 b 27
abaganyar IV 429 a 24
abaganyar V 365 b 20
abagot I 10 b 31
abaionar I 553 b 43
abaixada I 556 b 19
abaixadissa I 556 b 19
abaixador I 556 b 12
abaixador I 556 b 41
abaixadoratge I 556 b 19
abaixadures I 556 b 19
abaixar I 556 b 7
abaixar I 556 b 20
abaixar IV 79 b 1
abaixat II 447 a 38
abaixavires I 556 b 32
abaixonera I 504 a 9
abajanat I 558 a 42
abalançar-se I 569 a 5
abalançar-se I 569 a 31
abaldufat I 590 a 55
abalir I 16 b 4
abalisar I 600 a 18
abalit II 471 b 37
abalot III 819 a 13
abalot III 819 a 15
abalot III 819 a 18
abalot III 819 a 22
abaltiment I 4 b 20
ABALTIR I 2 a 18
abaltir I 16 b 6
abaltir III 402 b 46
abaltir VI 764 a 46
abaltré I 647 a 38
abaluda III 818 b 52
abaluda IX 369 b 47
abaluda IX 369 b 49
abanderar I 622 a 36
abanderat I 622 a 36
abandó I 5 a 41
abandonació I 5 a 41
abandonadament I 5 a 42
abandonament I 5 a 43
ABANDONAR I 5 a 20
abandonar I 5 a 43
abandonar VI 74 a 53
abandonar els preus I 5 a 36
abandonar els preus I 567 a 56
abandonat I 5 a 42
abanegar I 623 b 29
abanida III 949 b 47
abanir I 615 b 16
abanir I 616 a 26
ABANS I 5 a 49
abans I 6 a 22
abans I 321 b 42
abans I 322 a 48
abans III 726 a 33
abans III 1042 a 37
abans IV 109 a 54
abans VI 286 a 26
abans VII 796 b 35
abans, d’ I 5 a 56
abans, d’ I 6 b 6
abans, fer-ho VI 286 a 31
abans-d’ahir I 6 a 60
abans-d’ahir I 86 b 36
abans-d’ahir VI 862 b 20
abantes I 6 a 20
abantes I 6 a 23
abantes I 6 a 43
abanyegar II 348 a 54
abanz I 5 b 20
abaranys I 513 b 28
abaratar I 630 a 58
abaratir I 630 a 53
abaratir I 630 a 57
abarato I 630 a 9
abarbetar I 633 a 37
abarbetar I 634 b 29
abarca I 506 a 6
abarcar VII 970 a 8
abarcas de cuyro VII 985 a 40
abarcer III 438 b 11
abarganyar I 650 a 53
abarganyar II 53 a 51
abargar II 212 a 23
abargínia I 148 a 2
abarjal III 436 b 8
abarnegar I 650 b 24
abarnegar I 650 b 50
abarnegar VII 142 a 31
abaronar I 659 b 33
abaronar I 772 b 25
abarques I 507 a 12
abarracar I 670 b 6
abarrancar I 674 b 53
abarrancar VII 191 b 53
abarrotar I 664 b 14
abarsa III 436 b 60
abarsa III 437 a 26


© 2024

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-739-4 - DOI: 10.2436/10.2500.19.1

Amb el suport de

Fundació la Caixa